monforte de lemos

FESTA DA MALLA

VILACHÁ E SALCEDO

 

 

 

 

Naturaleza
Jardín botánico
Rutas por la naturaleza
Ruta de senderismo
Monforte y Entorno
Monforte en la historia

Proyectos y actividades
Proyecto Comenius
Actividades A Pinguela
Riaca

Fotos

Vuestras fotos

Foto impacto

 

Enlaces
Prensa, radio y televisión
Enlaces / links
Medio Ambiente

Foro Jrcasan

Servicios
Trenes , autobuses y avión
E l tiempo
Prepara tu ruta
Cartelera de cine
Mapas del Mundo
Traductor (textos y webs)


 

 

 

Fotos e videos da malla

 

Un dos traballos cooperativo máis importante da agricultura rural, foi a MALLA, para elo era preciso que todos os veciños dunha parroquia, si querían que lle viñesen axudar a él, tiña que ir él a de todos os seus parroquianos, deste xeito conseguíase que durante un tempo todo o pobo se adicase casi exclusivamente a este traballo, conseguindo o trigo, centeo e cebada, para o longo do ano facer o pan e darlle de comer os animais.

 

Hai uns anos eran típicas as cuadrillas de segadores que durante duas ou tres semanas se adicaban a segar para unha parroquia, nestas cuadrillas, viñan tamén nenos e mulleres e cada ún deles tiña un traballo encomendado, os homes eran os que se encargaban de segar guiados polo maioral, por tras deles iban as mulleres facendo os mollos e o chegar o fondo do rego os segadores eran esperados polos nenos que cun botixo de auga fresca se encargaban de darlle un pouco de auga e alento aqueles aguerridos traballadores.

 

Tamén había persoas do Val de Lemos que iban en cuadrillas a segar a Castella, uns iban en trenes de mercancias e incluso había quen pasando polos montes de Trevinca ou polo Morredero iban andando ata Castela. Cando voltaban un dos bens máis codiciados (sobre todo polos nenos) era o plan blanco de trigo, que a maior parte das veces había que botalo en auga para que ablandase, ademáis traían un pouco de diñeiro co que ir tirando o resto do ano.

 

A Malla, un traballo moi duro o igual que a sega, xa que para facelo era preciso que quentase ben o sol, porque doutro xeito o pan non se cortaba si estaba húmedo ou as máquinas de mallar empallaban (atrancabanse). Ademáis da calor que había que soportar, o polvo e as arganas eran moi abundantes, o que facía moi dificultoso o respirar. Había Mallas no Val de Lemos que duraban dous ou máis días completos. Nas airas que se untaban con bosta de vaca mollada para que o grao non se enterrase na terra, despois do traballo sempre se comía, e esta era unha verdadeira festa, na que se facían todo tipo de trouladas, sobre todo si na Malla había un mozo ou moza casadeiros. Deste xeito ibase dunha casa a outra, ata que todos os veciños tivesen o grao na adega.

 

 

Malla de Vilachá Malla de Sacedo

pica en la foto

pica en la foto


 

Uno de los trabajos cooperativo más importante de la agricultura rural, fue la Trilla "MALLA", para ello era preciso que todos los vecinos de una parroquia, sí querían que le vinieran a ayudar a él, tenía que ir él antes a la de todos sus parroquianos, de este modo se conseguía que durante un tiempo todo el pueblo se dedicaba casi exclusivamente a este trabajo, para conseguir el trigo, centeno y cebada, para después a lo largo del año hacer el pan y darle de comer los animales.

Hace unos años eran típicas las cuadrillas de segadores que durante dos o tres semanas se dedicaban a segar para una parroquia, en estas cuadrillas, venían también niños y mujeres y cada uno de ellos tenía un trabajo encomendado, los hombres eran los que se encargaban de segar guiados por el mayoral, por detrás de ellos iban las mujeres haciendo los mañuzos  y al llegar el fondo del surco los segadores eran esperados por los niños, que con un botijo de agua fresca se encargaban de darle un poco de agau y aliento a aquellos aguerridos trabajadores.

También había personas del Valle de Lemos que iban en cuadrillas a segar a Castilla, unos iban en trenes de mercancías e incluso había quien pasando por los montes de Trevinca o por el Morredero iban andando hasta Castilla. Cuando regresaban uno de los bienes más codiciados (sobre todo por los niños) era el pan blanco de trigo, que la mayor parte de las veces había que echarlo en agua para que ablandase, además traían un poco de dinero con el que ir tirando el resto del año.

La Trilla "Malla", un trabajo muy duro al igual que la siega, ya que para hacerlo era preciso que calentara bien el sol, porque de otro modo el pan no se cortaba bien si estaba húmedo o las máquinas de trillar se atrancaban "empallaban", siendo preciso parar la máquina para sacarle el paja atrancada. Ademáis del calor que había que soportar, el polvo y los los trozos de espigas "arganas" eran muy abundantes, lo que hacía muy difícil el poder respirar. Había "Mallas" en el Valle de Lemos que duraban dos o más días completos. En las eras se untaban el suelo con excrementos de vaca mojada, para que el grano no se enterrara en la tierra, después del trabajo en cada Malla siempre se comía y esta era una verdadera fiesta, en la que se hacían todo tipo de trastadas, sobre todo sí en la Trilla había un joven o chica casaderos. De esta forma se iba de casa en casa hasta que todos los vecinos tuviesen en grano en sus graneros.

Motores e máquinas de mallar

 

jose ramon casanova otero

_____

gifVOLVER