Segunda reunión do Foro de Sustentabilidade de Monforte de Lemos

(Axenda 21 local)

 

Puntos débiles no Medio Ambiente

Puntos débiles na ordenación do municipio

Puntos débiles no empregoe desenvolmento socioeconómico

 

 

 

 

O martes 1 de xuño, reuníronse de novo, no edificio do Concello, arredor de 50 persoas que traballarían entre as 20 e as 22 horas na definición dun diagnóstico en relación as diferentes Mesas de Temáticas da Axenda 21 Local de Monforte de Lemos.

 

A xomada comezou coa recepción dos asistentes e a súa distribución por mesas de traballo (medio ambiente, ordenación do municipio e emprego e desenvolvemento económico), segundo a elección dos asistentes. Nas diferentes mesas presentáronse as tiñas de traballo para o diagnóstico e a propia dinámica de traballo que la seguirse na segunda reunión do Foro da Sustentabilidade de Monforte de Lemos:

a) presentación dos asistentes;

b) identificación de puntos fortes de cada mesa temática de traballo;

c) identificación dos puntos débiles que serven de base para a elaboración da "árbore de problemas" como ferramenta de traballo para o diagnóstico.

 

 

Identificación dos puntos fortes

Recolléronse de xeito sumario e resumido as distintas ideas achegadas por todas as persoas que participaron, principalmente, no Foro da Sustentabilidade das diferentes mesas temáticas.

 

 

Identificación dos puntos débiles

Co obexectivo de idear a base dun diagnóstico sobre a situación en Monforte de Lemos elaboráronse unha serie de puntos débiles nas diferentes Mesas Temáticas como esquema-guía dunha "árbore de problemas". A finalidade desta metodoloxía é a de estructurar o diagnóstico da Axenda 21 Local dende a participación cidadá. Trátase de facer operativa a capacidade analítica e de buscar relacións dende determinadas situacións que se pretenden superar. Seguramente, existen máis e diferentes formas de buscar relacións ou causas. As¡ é todo, do que se trata é de facer comprensible a nosa capacidade de reflexión e de ordenación das ideas.

 

Próximos pasos a seguir

A achega deste documento persegue afondar no diagnóstico das problemáticas que ternos que enfrontar respecto ás diferentes mesas temáticas (medio ambiente, ordenación do territorio, emprego e desenvolvemento económico). O obxectivo da próxima reunión (que se realizará en setembro por motivo da proximidade das datas estivais) sería completar este diagnóstico participado. Despois do verán, pechariamos o diagnóstico da Axenda 21 Local a través da posta en común do traballado e das achegas do Equipo Auditor, de forma que dariamos paso á seguinte fase de propostas e liñas de actuación en función de cada mesa temática.

 

Polo tanto, a volta do verán, volveriamos a poñernos en contacto con todos os participantes para achegarlles máis información e rematar o diagnóstico, para loso comezar coa fase final na elaboración do Plan de Acción.

 

[Irnos dar conta dos resultados por cada mesa de traballo. En primeiro lugar, irnos nomear as persoas apuntadas (dende o primeiro Foro) para logo nomear os puntos fortes de cada mesa. En último término, damos conta dos puntos débiles en formato de árbore de problemas. Neste último caso, incluimos, outras achegas que se fixeron ao longo do proceso.]

 

 

 

 MESA TEMÁTICA 1: MEDIO AMBIENTE

LISTADO DE INTEGRANTES DA MESA DE MEDIO AMBIENTE (persoa de contacto e entidade)

 

Concepción González Rguez (ATSAM); Carmen Pereiro Rodríguez (AW Piñeira); Montse Escudero Fdez.; M Luz Alvarez Romanos (ATSAM); Amparo Escrich Albentosa (Artesáns Terra de Lemos); María Rodríguez Pérez; Manuel María López Pérez (Cruz Vermella); Me Pilar Rodríguez Gonda (Artesáns Terra de Lemos); Me José Vila González (Artesáns Terra de Lemos); Eugenio Fouces Fouces (Asoc. Cultural Airiños do Marroxo); Nuria Alvarez Pérez (AW Piñeira); M Jesús Fernández López (AC San Martín de Piñeira); Luís Lozano Rodríguez (AAW López Suárez); Manuel Díaz López (Pedáneo de Sindrán); Mariano Sánchez Valdés (Pedáneo de Reigada); José Luís Pérez López (SEPRONA G. Civil); Rosa Me Gamallo Torres; M8 Concepción Expósito Intriago (Asoc Emigrantes Retornados); Fernando Varela Fernández (MCVSA, Medio Ambiente); Me Josefa Rodríguez Fernández (Pedánea da Vide); Gabino Vázquez Fernández (CRAEGA); José Me Pérez Rodríguez (Pedáneo de Barbante); Fermín Rodríguez Valcárcel (Pedáneo de Destriz); José García; José Antonio Vida¡ Garea; David Pascual Rodríguez; Fco. Javier Varela González; José Ramón Casanova Otero (IES A Pinguela); Me Fe Martínez Contado (AW A Piñeira); José Manuel Cervino Castedo (Pedáneo-CMM A Reigada); Fco Javier Quintana Moreno (Xunta de Galicia, Consellería M.Ambiente).

 

 

Identificación dos puntos fortes na Mesa de MEDIO AMBIENTE:

1. Boa calidade e tranquilidade de vida.

2. Entorno natural cercano e de calidade aceptable.

3. Contaminación atmosférica baixa en comparación con outras cidades.

4. A existencia espacios, paisaxes naturais e monumentos de alta riqueza: Ríos e ribeiras, Ribeira Sacra, Monte de San Vicente.

5. As características especiais de Monforte: xeografía, orografía e climatoloxía.

6. As accións realizadas en política ambiental que promoveron: limpezas nos ríos e a realizar paseos fluviais, a eliminación de vertedoiros de lixo.

7. As accións en política municipal que levaron a: reordenación e limpeza do cemiterio, peonalización de zonas urbanas.

8. A ausencia de edificios excesivamente elevados en comparación con outras cidades. 9. A implantación da propia Axenda 21 Local no municipio.

10. Existencia dunha cidadanía receptiva e concienciada.

11. No referente á agricultura, gandería e aproveitamento do monte: existencia de terras productivas, existencia de infraestructura para o regadío, existencia de agricultura e gandería, aproveitamento racional das potencialidades do monte.

12. Existencia de iniciativas turísticas.

13. 0 propio lixo pode ser un recurso máis que un problema.

 

 

 

 MESA TEMÁTICA 2: ORDENAMENTO DO MUNICIPIO

LISTADO DE INTEGRANTES DA MESA DE ORDENACIÓN DO MUNICIPIO (persoa de contacto e entldade).

José Antonio Díaz Expósito (Club Lemos); Ramón Fernández Fernández (Pedáneo San Xiao de Tor); Jesús Díaz Gómez (C.N. Monforte); M Dolores García Rodríguez; Serafín López Rodríguez (AW Virxe de Montserrat); Manuel López Martínez (Monte Mancomunado de Piñeira); César M Carnero Rodríguez (Amigos Patrimonio de Lemos); Jorge Vila Alonso (AAW Virxe de Montserrat); Consuelo M. Losada Rguez. (Mulleres Rurais "Va¡ de Lemos"); Alejandro Moro Aguiar (Sociedad Filarmónica); Julia Barreira Rodríguez (Asoc Amas de Casa); Dámaso C. Pérez (Auxilia-Monforte); Vicente Docasar Docasar (¡ES Daviña Re¡); Pablo Santos López (CIG); J. Antonio González Montero (UXT); Jesús Neira Mosquera; José Jorge Valcárcel García (Agrup. Deportiva Escolapios)

 

 

Identificación dos puntos fortes na Mesa de Ordenación do Municipio:

1. Cidade con grande abanico de servicios, principalmente públicos (educativos, sanitarios, etc). 2. Cidade segura con unha boa calidade de vida.

3. 0 tamaño da cidade é apropiado. As distancias son un bo indicador da calidade de vida. 4. Monforte ten unha boa situación xeográfica con respecto a Galicia.

 

 

y MESA TEMÁTICA 2: ORDENAMENTO DO MUNICIPIO

LISTADO DE INTEGRANTES DA MESA DE ORDENACIÓN DO MUNICIPIO (persoa de contacto e entldade).

 

José Antonio Díaz Expósito (Club Lemos); Ramón Fernández Fernández (Pedáneo San Xiao de Tor); Jesús Díaz Gómez (C.N. Monforte); M Dolores García Rodríguez; Serafín López Rodríguez (AW Virxe de Montserrat); Manuel López Martínez (Monte Mancomunado de Piñeira); César M Carnero Rodríguez (Amigos Patrimonio de Lemos); Jorge Vila Alonso (AAW Virxe de Montserrat); Consuelo M. Losada Rguez. (Mulleres Rurais "Va¡ de Lemos"); Alejandro Moro Aguiar (Sociedad Filarmónica); Julia Barreira Rodríguez (Asoc Amas de Casa); Dámaso C. Pérez (Auxilia-Monforte); Vicente Docasar Docasar (¡ES Daviña Re¡); Pablo Santos López (CIG); J. Antonio González Montero (UXT); Jesús Neira Mosquera; José Jorge Valcárcel García (Agrup. Deportiva Escolapios)

 

Identificación dos puntos fortes na Mesa de Ordenación do Municipio:

1. Cidade con grande abanico de servicios, principalmente públicos (educativos, sanitarios, etc). 2. Cidade segura con unha boa calidade de vida.

3. 0 tamaño da cidade é apropiado. As distancias son un bo indicador da calidade de vida. 4. Monforte ten unha boa situación xeográfica con respecto a Galicia.

 

VOLVER